За повече международни франчайз вериги българския пазар се разглежда като пренебрежимо малък - ние сме малка държава с опасно застаряващо и намаляващо население. И понеже повечето наши банки са чужда собственост, то вземането на стратегически решения за нови услуги и направления не се взема в рамките на регионалния клон. Българинът още не е осъзнал ползите от стартиране на франчайз верига дори и извън границите на България - в условията на свободният европейски пазар, включително да изнесе седалището на бизнеса си в друга страна, където са утвърдена практика стимулите за развитие и работа с франчайз. А малкото български фирми, работещи на международния пазар, са намерили и пътя към банките отдавна на принципа на домашната банка - тази, която ги съпътства във всяка фаза от развитието на бизнеса.

В България няма все още развито законодателство за франчайз. Не е ли абсурдно да започваш този бизнес, след като знаеш, че при евентуални спорове, решенията ще са много относителни. В България франчайз пазарът е крайно неразвит.
Търговското право тук, както и европейското законодателство, дават надежден инструмент за решаване на споровете, въпреки че няма специални закони. Това е интересна материя за юристите, които специализират международно и национално търговско право и имат голям потенциал и предизвикателства за кариерно развитие.

В договорите за франчайз няма случайност и влиза в действие арбитражното право, което внася доверие и спокойствие между страните, дори и цивилизовано разделяне между партньорите без неприятен край. Франчайз е нова територия и за съдиите и е важно да се работи в насока за повишаване на специфичните познания и компетенции в търговското право и по специално в мрежа чрез франчайзинг.

Напоследък все повече български фирми отдават собствен франчайзинг. Формата на работа ще се налага от чисто пазарни съображения и необходимост повече на българския пазар. Натискът и конкуренцията между фирмите ще се засилва повече от страна на нови местни играчи и от страна на фирми от ЕС, също и пазарите от Черноморския регион.

Чуждестранен франчайз - Salone Franchising


Подкрепяте ли родината си и усилията на сънародницитие си за по-добро бъдеще?